Pokud nemáte registrační kód, vyberte si sami produkt z naší nabídky.

Tarify a ceny

Tarify jsou cenová pásma, která definují rozsah a ceny služeb. Výběr tarifu závisí vedle požadovaných fukncí také na množství odesílaných dopisů a z toho plynoucích úspor, kterých je možné v rámci tarifu dosáhnout.

* K ceně bude připočteno DPH v platné výši. Podrobné informace k cenám naleznete v ceníku zde.